Con ức chế vì bố trái tính Một trong những mâu thuẫn tồn tại trong các gia đình là người trẻ chê người già gàn dở, trái tính trái nết, còn người già thì lại cho rằng người trẻ chỉ mải lo tìm hạnh phúc cá nhân mà bỏ rơi họ, vô ơn họ. Câu chuyện của cái tivi Do điều kiện kinh tế không khá giả nên nhà cả gia đình anh Hoàng gồm ba thế hệ chung sống chỉ có một cái tivi và bộ giàn đặt ở phòng khách. Nơi đó là điểm sinh Chi tiết >>